Zondag 14 maart

10:00 uur ds. W.J. van Gent

Schriftlezing: Mattheüs 9: 1-13 en Hosea 6: 1-6

Tekst: Mattheüs 9: 12-13

17:00 uur ds. W.J. van Gent

Schriftlezing: Filippenzen 1: 12-30

Tekst: Filippenzen 1: 21

Agenda

Zondag 26 juni

09:30 uur: dr. C.P de Boer

16:00 uur: ds. W.E. Klaver