Jongerencatechisatie

In het winterseizoen wordt er elke maandagavond catechisatie gehouden voor de jeugd vanaf 14 jaar. Deze catechisaties worden gegeven door onze eigen dominee D. Bos en ouderling E. den Bleker.

De groepen zijn ingedeeld naar leeftijden. Zijn er catechisanten die op de maandagavond niet in de gelegenheid zijn om de catechisaties te volgen, dan is er een mogelijkheid om op dinsdagavond van 19:15 tot 20:00 in de pastorie. Hieronder vermelden wij de groepsindeling met de tijden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de catecheten.

Agenda

Zondag 01 oktober

10:00 uur: ds. D. Bos

17:00 uur: ds. D. Bos

Zondag 08 oktober

10:00 uur: ds. D. Bos

17:00 uur: ds. D. Bos

Zondag 15 oktober

10:00 uur: ds. J. Bos

17:00 uur: ds. J. Bos

Zondag 22 oktober

10:00 uur: ds. D. Bos

17:00 uur: ds. D. Bos