Zondagschool “De Zaaier”

Op zondagmorgen is er na de eredienst zondagsschool voor de kinderen. Op de zondagen wanneer het Heilig Avondmaal wordt bediend is er geen zondagsschool. Tevens is er in de maanden juli en augustus en in de kerstvakantie ook geen zondagsschool.

Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom op de zondagsschool. Wanneer ze de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben mogen ze de zondagsschool verlaten en kunnen dan in het nieuwe seizoen (september) naar de catechisatie.

De zondagsschool bestaat uit 3 groepen:
– Groep 1, deze groep is bedoeld voor kinderen die in groep 1 t/m 3 van de basisschool zitten.
– Groep 2, deze groep is bedoeld voor kinderen die in groep 4 en 5 van de basisschool zitten.
– Groep 3, deze groep is bedoeld voor kinderen die in groep 6 t/m 8 van de basisschool zitten.

De zondagsschool duurt 3 kwartier. In deze 3 kwartier wordt er met de kinderen gezongen, er wordt een psalm en tekst geleerd en er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld. De geleerde tekst en psalm worden de week erna opgezegd.

Met Kerst vieren wij als zondagsschool het kerstfeest met de kinderen en de gemeente. Er wordt van de kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten (of die leeftijd hebben) wordt dan afscheid genomen.
Momenteel wordt de zondagsschool door ongeveer 70 kinderen bezocht.

Voor verdere informatie J.A. Lankhaar,
T: 0183-503785 ,
M: jac.lankhaar@gmail.com