Financiën

Download hier de ANBI gegevens van de Christelijk Gereformeerde kerk van Werkendam.

Rekeningnummers
Zending: NL53 RABO 0368 7123 97

Kerk: NL09 RABO 0368 7244 41

Gegevens penningmeester

Chr. Geref. Kerk Werkendam
T.a.v. de penningmeester
Postbus 153
4250 DD Werkendam
penningmeester@cgkwerkendam.nl